OVER KEVIN FLEDDERMAN

Al vanaf kinds af aan.
Al vanaf kind zijnde zijn paranormale ervaringen en verschijningen voor mij een normale gang van zaken en voor mij niets bijzonders meer. Neemt niet weg dat ik er als kind zijnde en vooral in de pubertijd enorm veel last van heb gehad en het helder zien,voelen, horen en ruiken meer als een handicap zag dan echt als een gave. Nu nog zie ik het niet meer als een gave maar is het onderdeel geworden van mijn leven. Hooggevoeligheid speelde ook een grote rol want ik pikte alles op uit mijn omgeving en dat frusteerd enorm als je niet de begeleiding krijgt die je de hand vaten geeft om juist daarmee om te leren gaan.

Hooggevoeligheid.
Voor de een is hooggevoeligheid een vloek en voor de ander een talent. Hoewel men enkele jaren geleden hooggevoeligheid nog als een zwakte zag en wat vooral niet naar de buitenwereld getoond mocht worden is het tegenwoordig een veel voorkomend iets. Ik zie veelal mensen erg worstelen met hun hooggevoeligheid, men ervaren veel prikkels en weten er niet mee om te gaan en komen er niet graag voor uit of weten geen eens wat men er aan kan doen.

In 2004 begon ik me pas echt te ontwikkelen en kon ik met de begeleiding die ik kreeg mijn handicap omzetten in iets waar ik juist mee kon gaan werken. De zaken die mij eerst belemmerde konden me nu juist heel veel vertellen en je kunt mensen ook beter begrijpen en helpen wanneer je weet wat ze voelen. De afgelopen jaren ben ik dan ook druk doende geweest om het talent zo toe te passen om mensen die hooggevoeligheid ervaren en ermee worstelen de juiste richting op te sturen. Doordat ze leren begrijpen wat het precies in houd en hoe je ermee om kunt gaan en je af kunt sluiten heb ik al heel wat resultaten mogen boeken. Niet alleen door sessies en gesprekken maar juist ook door het onder de vleugels mee te nemen en te laten ontwikkelen in mijn bedrijf hebben we al van verschillende ”probleem” gevallen het worstelen om kunnen zetten naar een talent waardoor het mogelijk is normaal te functioneren.

Talenten van nu.

Paranormaal onderzoek

HSP Coaching

Van je hooggevoeligheid een talent maken?

Hooggevoeligheid is iets moois wanneer je wet hoe je het toe kunt passen. Weten hoe je het doseert en je kunt afsluiten van invloeden van buitenaf. Ik kijk graag met jou wat de mogelijkheden zijn. Dit kan in een coaching gesprek of op een van onze hsp dagen.

Kevin Fledderman
kevin-1
kevin-3